Meloterapia  Radiovocativ

Home

sus

Conf. univ. dr. Nica-Badea Delia

 

 

NFORMAȚII PERSONALE

Nica-Badea Delia

 

 

Mun. Târgu-Jiu, 210132, Jud. Gorj, România

 +40771646221

 nicabadeadelia@yahoo.com

Naționalitatea: Română

Data nașterii: 19.01.1974

Sexul: Feminin

 

 

LOCUL DE MUNCA vizat

-

 

 

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

 

 

16.02.2018 – prezent

 

 

 

 

 

 

 

 

                 16.02.2009-16.02.2018

 

 

 

 

 

 

         

 

                  16.02.2008-16.02.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

                01.12. 2003-16.02. 2009

 

 

 

                01.09.1997 - 31.08.2003

 

 

Conferențiar universitar doctor

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale

Bulevardul Republicii, Nr. 1, Mun. Târgu-Jiu, Jud. Gorj, România

www.utgjiu.ro

 Activități de predare și seminarizare pentru disciplinele: Biochimie, Biofizică, Nutriție și dietetică, Nutriție și doping, Metodologia cercetării științifice

Elaborare și publicare de lucrări științifice și cărți de specialitate

Cercetare științifică prin proiecte

 

Lector universitar doctor

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale

Bulevardul Republicii, Nr. 1, Mun. Târgu-Jiu, Jud. Gorj, România

www.utgjiu.ro

 Activități de predare și seminarizare pentru disciplinele: Biochimie, Biofizică, Nutriție și dietetică, Nutriție și doping

Elaborare și publicare de lucrări științifice și cărți de specialitate

Cercetare științifică prin proiecte

 

Lector universitar doctor (asociat)

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale

Bulevardul Republicii, Nr. 1, Mun. Târgu-Jiu, Jud. Gorj, România

www.utgjiu.ro

 Activități de predare și seminarizare pentru disciplinele: Biochimie, Biofizică, Nutriție și dietetică, Nutriție și doping

Elaborare și publicare de lucrări științifice și cărți de specialitate

Cercetare științifică prin proiecte

 

Funcționar public/inspector

Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului Gorj

Str. Victoriei, Nr. 2-4, Mun. Târgu-Jiu, Jud. Gorj, România

Controlul calitativ al produselor și serviciilor

 

Profesor

Școala Generală ,,Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu

Gr. Șc. Ind. Mat. de Construcții din Târgu-Jiu

Școala Gen. Curpen, Com. Stănești

Predare-învățare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 

 

 

 

A.       Educație

 

 

 

01.10.2011- 30.09.2013

 

 

 

 

 

01.10. 2009-30.09.2011

 

 

 

 

 

01.10.2000-30.09.2004

 

 

 

 

 

01.10.1992-30.09.1997

 

 

 

 

 

                15.09.1988- 15.09.1992

 

 

 

B.       Formare profesională

 

                                     2015

 

 

 

 

 

 

 

                                     2015

 

 

 

 

 

 

                                      2015

 

 

 

 

 

 

 

                                  17-26.09.2014.

                  

                               04-13.09.2013

 

 

 

                   01.01.2011-31.12.2012

 

 

 

 

                                              2008

 

 

 

 

 

                                             2005

 

 

 

 

 

 

                                            2005

 

 

 

 

 

                                           2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomă de master

Master în Administrarea și conducerea unităților de învățământ

Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu, România

Facultatea de Administrație Publică și Științe Politice Comparate

EQF 7

 

 

Diplomă de master

Master în Științele Nutriției

Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, România

Facultatea de Biologie și Geologie

EQF 7

 

Diplomă de doctor Științe exacte/Chimie

Doctor în chimie

Universitatea din București, România

Facultatea de Chimie

EFQ 8

 

 

Diplomă de licență în Chimie și Fizică

Licențiat în Chimie și Fizică

Universitatea din București, România

Facultatea de Chimie

EFQ 6

 

 

Diplomă de bacalaureat, Atestat

Domeniul: Finanțe, contabilitate

Liceul Economic, Administrativ și de Servicii dinTârgu-Jiu

EFQ 4

 

 

 

 

 

Manager de resurse umane

Consilierea celorlalți manageri în probleme de resurse umane, coordonarea desfășurării activităților de resurse umane, coordonarea elaborării politicilor și programelor de resurse umane, coordonarea personalului din departamentul de resurse umane, elaborarea strategiei de resurse umane, monitorizarea costurilor de personal, monitorizarea sistemului de relații de muncă al organizației, organizarea activității departamentului de resurse umane, reprezentarea compartimentului de resurse umane.

Curs managementul resurselor umane, POSDRU/155/1.2/S/139950, MECS, București 2015.

 

Formator

Pregătirea formării; realizarea activităților de formare; evaluarea participanților la formare;  aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; marketing-ul formării; proiectarea programelor de formare; organizarea programelor și a stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare.

Curs de formare profesională a adulților, competențe Formator, cod COR 242401, Centrul de Formare Profesională PAIDEA, MMFPSPV și MEC, 2015.

 

Training

Curs de instruire pentru utilizarea aparaturii din laboratorul de cercetare în domeniul chimie, 2015, în cadrul proiectului DEZVOLTAREA UNUI CENTRU REGIONAL DE CERCETARE PENTRU TEHNOLOGII ENERGETICE DURABILE – RESENERG.

Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regional㠖 POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4 Număr contract: 428/21.12.2012 cod SMIS – CSNR 895/13843 Beneficiar: Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu – Facultatea de Inginerie.

 

Mobilități Erasmus

        Activitate de formare la Universitatea Eschizehir, Turcia.

 

 Mobilități Erasmus

Activitate de predare la Universitatea Abant Izzet Baysal, Bolu,Turcia.

 

Program de formare

Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în Învățământul la Distanț㠖 ID, proiect POSDRU/86/1.2/S/60720.

Universitatea Spiru Haret, Academia Comercială din Satu Mare și TUV Austria Romania.

 

Manager în funcția publică

Program de perfecționare: Managementul Performanței în Funcția Publică și Integrare în Uniunea Europeană.

Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Institutul Național de Administrație, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Craiova.

 

Curs de instruire

,,Reguli de depozitare, expunere, etichetare și control al produselor agroalimentare ecologice din Romania”, Proiectul ,,Sprijinirea serviciilor din agricultură”.

MAPDR și Banca Mondială, Sub proiectul nr. 1895 ,,Activități suport pentru identificarea, certificarea, promovarea și valorificarea produselor ecologice românești”, ECO FOCUS, București.

 

Curs de formare

Managementul Supravegherii Pieței: securitatea Electrica, Compatibilitatea electromagnetica, securitatea jucăriilor, ceditul de consum, vânzarea la distanță a serviciilor financiare, asistență pentru ANPC, Proiect Phare  UE RO586.04.04.01.

Guvernul Romaniei, Călimănești, Romania.

 

Curs de formare

Formare programatori de aplicații tehnico-economice pe microcalculatoare compatibile IBM-PC, MEN și ANCI

Centrul de pregătire în informatic㠖 S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENΤE PERSONALE

 

 

 

Limba maternă

Română

 

 

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

 

Limba engleză

A1/A2

A1/A2

A1/A2 

A1/A2

A1/A2 

 

 

Limba franceză

  A1/A2

A1/A2

A1/A2

  A1/A2

A1/A2

 

 

 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competențe de comunicare

Comunicare, adaptare, colaborare, creativitate, dinamism, eficiență, abilități de comunicare dobândite din activitățile profesionale, educație și formare.

 

 

 

Competențe organizaționale/manageriale

Analiză, sinteză, diseminare, abilități etice de luare a deciziilor.

Capacitate de a organiza și coordona o echipă, capacitate de a crea si mentine un climat de muncă productiv și nonconflictual.

Director de departament an universitar 2010-2011.

Director/responsabil în proiecte de cercetare.

Membru în comisii de admitere, licență, disertație, de calitate prin evaluarea programelor de studii, promovare a universității.

- competente în organizarea de manifestări științifice: membru în comitetele de organizare și/sau științifice ale manifestărilor științifice ale facultății 2009-2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competențe dobândite la locul de muncă

Cunoașterea proceselor de control al calității în învățământul superior. Evaluarea programelor de studii în calitate de membru al departamentului de audit inter al calității.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competențe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea informației

Comunicare

Creare de conținut

Securitate

Rezolvarea de probleme

 

  Utilizator elementar 

Utilizator elementar 

Utilizator elementar 

Utilizator elementar 

Utilizator elementar 

 

Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

 

Scrieți denumirea certificatului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte competențe

  Autor a trei cărți de poezii.

  Membru în asociații științifice și profesionale:

1.Societatea de Chimie din Romania.

2.Societatea de Biochimie și Biologie Moleculară din Romania.

3.3.Societatea Română de Biologie Celulară

4.Ordinul Biologilor, Biochimiștilor și Chimiștilor din Sistemul Sanitar din România

5.Asociația, Alianța Internațională Antidrog, Secțiunea regională Sud-Vest Oltenia.   

6.Editorial board member: Public Science Framework Journal, American Institute of Science, ADER - Journal of Research and Innovation for Sustainable Society (JRISS).

 

 

Permis de conducere

B

 

 

B


 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

 

 

1.Experiență acumulată (inclusiv experiență managerială) în proiecte de cercetare naționale/internaționale:

Funcția

Perioada

Contract de cercetare/ proiect

Sursa de finanțare

Director de proiect.

2017-2018

Proiect de cercetare: Studiul factorilor determinanți ai consumului de tutun, alcool și droguri: implicații sociale și profesionale,Contract de cercetare nr. 11501 din 06.12.2017; DCD 489C/ 22.12.2017, director de proiect (2017-2018).

SC ARTEGO SA Tg-Jiu

Director de proiect.

2017

Proiect de cercetare: Alimentație sănătoasă, doping, performanță/ Conduita dopantă și comportamentul alimentar: factori de risc și prevenție, în obținerea performanței în sportul scolar și universitar.

Grant de cercetare național: Universitatea, Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău.

Contract cercetare nr  9834   din 23.10.2017; DCD 488C 25.10. 2017. Acord parteneriat/colaborare

Centrul Medical pentru  Sănatate Umană Tg-Jiu.

Responsabil - partener proiect

2012-2014

Proiect de cercetare: Evaluarea Stării de Sănătate a Studenților și Promovarea Activităților Corporale pentru Creșterea Calității Vieți.: Universitatea din București în parteneriat cu Universitatea, Constantin Brâncuși din Târgu Jiu și alte universități din tară. Acord de parteneriat (13268/15.12.2012), (142/22.11.2012).

 

Universitatea București

 

 

 

 

Director de proiect

2009-2010

Proiect de cercetare: Studiu privind influența emisiilor poluante provenite de la Termocentrala Turceni asupra poluării cu metale grele a solului și a plantelor din zonă.

Contract de cercetare: nr. 456/21.06.2010 Universitatea ,,Constantin Brâncuși”; 976/07.09.2010 SC Complexul Energetic Turceni S.A.

SC Complexul Energetic Turceni S.A.

Director de proiect

2009-2010

Proiect: Studiul privind modul de informare-implicare, prevenirea și combaterea uzului și abuzului de substanțe și metode interzise.

Contract de cercetare nr. 417C/13.10.2009 (9662/09.10.2009, Universitatea ,,Constantin Brâncuși”din Târgu-Jiu

SC ARTEGO SA Tg-Jiu

Membru.

 

Proiect: Determinări moderne ale potențialului bio-psiho-motric al studenților Universității,,Constantin Brâncuși”  din Tg-Jiu în corelație cu indicii de sănătate.

TP-E (TEMATICI PRIORITARE). Director de proiect: Prof. univ. dr. Bâcă Delia Monica

Contract de cercetare nr. 443/16.12.2009,

UCB

Membru

2009

Proiect: Atingerea stării de wellness prin diversificarea stimulilor la populația adultă. TP-E (TEMATICI PRIORITARE), Director de proiect: Prof. univ. dr. Bâcă Delia Monica

Contract de cercetare nr. 444/16.12.2009.

UCB

Responsabil

Parteneriat DSP GORJ

2012- 2015

Creșterea accesului la serviciile de prevenție medicală primară pentru copiii și adolescenții din România. Alimentația sănătoasă și activitatea fizică în rândul copiilor și adolescenților din România. Subcomponenta: Sănătate prin nutriție și mișcare.

Document atestare nr. 2446 din 11.04.2012.

Oferta de Grant KnRin/-2008/108643/20.02.2009, cofinanțat de Ministerul Sănătății din România.

Responsabil național Parteneriate internaționale

 

2014-2015

Factori de risc și prevenție în utilizarea unor substanțe și produse dopante de către elevi și studenți.

Programului RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național. Măsura II: arii prioritare. Proiect depus și  evaluat

Fondul pentru Relații Bilaterale la Nivel Național, Granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014,

Director proiect

IRAS-MAPC

 

Development of integrated investigation and treatment of cultural heritage and their use for reinserting into the cultural and tourist circuit works of acred art museums folk architecture Gorj-Curtisoara.

Applied Research Projects, Code 3215.  Project Registration Code PN-II-PT-PCCA-2013-4-2145.

Proiect depus și  evaluat.

National  Partnerships - PCCA 2013

 

2. Premii sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice :

 

1. Cărți/cursuri publicate în edituri recunoscute (7), capitole/ articole publicate în volume colective în edituri de prestigiu internaționale (2).

2. Articole/studii publicate in extenso în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute: reviste cotate ISI Thompson (20); indexate BDI (23); publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute din țară și din străinătate cu ISSN/ ISBN (10); în reviste de specialitate de circulație națională în edituri recunoscute CNCSIS (12); prezentate și/sau publicate în volumele unor manifestări științifice naționale în edituri recunoscute (17).

3. Citări ale articolelor în reviste: 37 citări (Google Scholar, Scopus, Web of Sciences).

4. Elaborarea, depunerea și implementarea unor proiecte de cercetare științifică în calitate de director (4), responsabil (3), membru (1).

5. Editorial board member:

o         Chemistry Journal, (Public Science Framework Journal, American Institute of Science http://www.publicscienceframework.org/journal/editorialboard/cj.html

o         American Journal of Food Science and Health (Public Science Framework Journal, American Institute of Science) http://www.publicscienceframework.org/journal/editorialboard/ajfsh.html

o         Membru în Editorial Board al revistei Analele Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu, Seria Mens Sana.

·          Recenzor științific: 

o         American Journal of Nutrition and Food Science, Public Science Framework American Institute of Science, (5 recenzii). American Journal of Nutrition and Food Science,

3. Publicații indexate în baze de date internaționale:

                A. Articole ISI :  20;

          A.1. În reviste internaționale (Italia, Franța, Bulgaria, Iran, Moldova, Olanda): 14;

                                          A.2. În reviste naționale: 6.

                B. Articole BDI : 26

          B.1. În reviste internaționale (Anglia-Cambridge, Ucraina): 3;

                                          B.2. În reviste naționale: 23.

                C. Cărți:

C.1. Edituri universitare: 6;

C.2. Edituri din țară: 1;

C.3. Edituri internaționale: 2.

 

                D. Articole publicate în baze de date internaționale la conferințe (reprezentative: Bologna-Italia 2017, Olsztynye Naklad – Polonia 2016, Ukraina 2012, Sibiu, Cluj-Napoca, București, Iași, Timișoara, Oradea, Târgu-Jiu): 26.

               

3.Alte mențiuni:

·          Coordonator activități de colaborare instituțională de interes educațional:

 

o         Protocol de colaborare cu Alianța Internațională Antidrog din România, Sucursala Regională Sud Vest Oltenia, 2015-prezent..

o         Protocol de colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Gorj, 2011-prezent.

o         Protocol de colaborare cu Muzeul ,,Alexandru Ștefulescu” din Târgu-Jiu pentru îmbunătățirea activității didactice practice la disciplina Teoria restaurării a programului de studiu: ,,Pedagogia artelor plastice și decorative” din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși”, Facultatea de Asistență Medicală, Arte și Științe ale Educației.  Coordonator: Protocol nr. 9445 din 30.10.2012.

o         Protocol de colaborare cu Biserica ,,Sfântul Mucenic Gheorghe” din Târgu-Jiu pentru îmbunătățirea activității didactice practice la disciplina Teoria restaurării a programului de studiu: ,,Pedagogia artelor plastice și decorative” din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși”, Facultatea de Asistență Medicală, Arte și Științe ale Educației. Coordonator: Protocol nr. 9446 din 30.10.2012

o       Protocol de colaborare cu Laboratorul SC MEDISTAR SRL pentru îmbunătățirea activității didactice practice la disciplina Biochimie medicală a programului de studiu: ,,Asistență Medicală General㔠din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși”, Facultatea de Asistență Medicală, Arte și Științe ale Educației. Coordonator: Protocol nr. 9485 din 31.10.2012.

o         Colaborator în cadrul  Proiectului și Campaniei Globale pentru Educație, ,,Este un drept! Fă-l să fie drept! Educație pentru fete și femei!”, 2011, proiect finanțat de UE, www.sigur.info .

o         Protocolul de colaborare în domeniul ,, Prevenirii traficului și consumului de droguri” încheiat între Universitatea ,,Constantin Brâncuși” (nr. înreg.  5941/25.06.2010), Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj (nr. înreg. 9596/17.06.2010) și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog-Gorj (nr. înreg. 591672/25.06.2010). 2010-prezent. Inițiator și responsabil.

o         Studexpo, expoziție de licență, promoția 2011, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Gorj și  Universitatea ,,Constantin Brâncuși”,  specializarea PAPD,  iulie 2011.

 

·          Campanii naționale de informare-educare-comunicare (IEC):

o         Campanie națíonală IEC (Informare-Educare-Comunicare) Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului și simpozion organizat de Universitatea ,,Constantin Brâncuși”din Târgu-Jiu, Asociația Română de Oncologie ,,Sfânta Ana” și Direcția de Sănătate Publică Gorj pentru marcarea Zilei Mondiale de luptă împotriva Cancerului, 4 febr. 2012.

o         Campanie IEC, Ziua europeană împotriva obezității,”Împreună pentru creșterea unei generații fără greutate”, organizată de Direcția de Sănătate Publică Gorj în colaborare cu Universitatea ,,Constantin Brâncuși”din Târgu-Jiu, 18-28 mai 2013.

o         Campanie IEC, Luna Națională de Prevenire a Cancerului – activități de informare a studenților din Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, organizată de Direcția de Sănătate Publică Gorj în colaborare cu Universitatea ,,Constantin Brâncuși”din Târgu-Jiu, ian.-febr. 2014.

o         Campanie IEC, Caravana Antidrog ,,Da vieții, Nu drogurilor”organizată de Alianța Internațională Antidrog, Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale: activități de informare a studenților, 17.03.2015.

 

·          Premii și distincții:

o         Diploma de onoare a Cenaclului ,,Octavian Goga”, Cluj-Napoca, 2004.

o         Diploma de excelență, Consiliul Local Stănești - Centrul pentru Conservarea și promovarea culturii tradiționale Gorj, 2006.

o         Diploma de onoare, Ediția a V - a, Casa de cultura a studenților, Cluj-Napoca, secțiunea poezie, cu ocazia ,,Aniversării a 50 de ani de activitate, Cluj-Napoca 7-12 mai 2007.

 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

 

 

 

 

 

10.02.2020                                                                                              Conf. univ. dr. Nica-Badea Delia

 

 

 

sus

Echipa

Echipa care face posibila realizarea duminica de duminica a emisiunilor este compusa din :

Gheorghe Giurgiu -realizator  www.giurgiugheorghe.ro

Prof. Dr, Manole Cojocaru - corealizator  CV

Prof. Dr. Delia Nica Badea     CV

Prof. Dr. Corneliu Zeana         CV

Dr. Manuela Amuzescu           CV

Poeta Claudia Voiculescu        CV

Kinetoterapeut  Raluca Barbulescu    CV

Prof. Dr. Georgeta Sinitschi     CV

Prof. Dr. Ioana Soare        CV

Dr. Elena Armenescu         CV

      Irina Rosca                  CV  

 

sus

Contact

Email : deniplant@gmail.com

Tel & Whatsapp  : +40744827881

 

 

sus