Meloterapia  Radiovocativ

Home

Prof.Dr. Manole Coocaru

Europass
Informații personale

Nume / Prenume
COJOCARU MANOLE

Adresă
Str. .....Codul Poștal 061725, Sectorul 6 București

Telefon
Telefon 0723 326 663

E-mail
manole.cojocaru@yahoo.com

Naționalitate
Română

Data nașterii
16 noiembrie 1951

Sex
Masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupațional
Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Facultatea de Medicină, Departamentul Disciplinelor Preclinice, din 2009-prezent

Integrarea clinică la Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” din București, Sectia Medicină de Laborator, până la 16 nov 2016

Experiența profesională
Medicina de laborator, Imunologie clinică, Comparări interlaboratoare-imunologie

Perioada
din 1971 – prezent
Funcția sau postul ocupat
Conferențiar universitar doctor, Universitatea „Titu Maiorescu” din București Facultatea de Medicină,

Disciplina de Fiziologie, Departamentul Disciplinelor Preclinice, confirmat prin Ordinul Ministerului

Educației, Cercetării și Inovării Nr. 31290/2009

https://www.utm.ro/facultatea-de-medicina/cadre-didactice/

Activități și responsabilități principale

Activitate medicală, didactică și cercetare știintifică

Director Departamentul Disciplinelor Preclinice, 2011-2017

Șeful Disciplinei Fiziologie, Facultatea de Medicină, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 2009-prezent

Titular Curs Fiziologie la Facultatea de Medicină anul I și II, Universitatea „Titu Maiorescu” din

București, 2009-prezent

Titular Curs Virusologie la Facultatea de Medicină anul II, Universitatea „Titu Maiorescu” din București,

2018-2019

Titular Curs Fiziologie la Facultatea de Farmacie anul II Universitatea „Titu Maiorescu” din București,

2015-prezent

Titular Curs Fiziologie la Facultatea de Medicină, specializarea Asistentă Medicală Generală anul I,

Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 2009-prezent

Titular Curs Imunologie la Facultatea de Medicină, specializarea Asistență Medicală Generală anul II, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 2015-2018

Titular Curs Îngrijiri la domiciliu. Nursing comunitar la Facultatea de Medicină, specializarea Asistentă Medicală Generală anul IV la Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureșt, 2018-prezent

Titular Curs Managementul Laboratorului clinic la Facultatea de Medicină, specializarea Asistență Medicală Generală anul II, Universitatea „Titu Maiorescu” din București 2014-2018

Șef Departament Imunologie pentru Asigurarea și Controlul Extern al Calității la Societatea Română pentru Asigurarea și Controlul Extern al Calității în Medicina de Laborator (RoEQALM), 2005-2017 http://www.roeqalm.ro/

Atestat - Formator în Managementul, Asigurarea și Controlul Calității în Medicina de Laborator

(CNPPSS) Adeverința Nr. 9-2932/2009, organizat conform Ordinului Ministerului Sănătății și Familiei

Nr. 716/2002

Acreditat de către OAMGMAMR ca Furnizor de Educatie Medicală Continuă, 2018-prezent http://www.oammrbuc.ro/ ; https://www.oamr.ro/ ; https://oamrcl.ro/index.php?author=1&start=120 Atestat de Studii Complementare în Managementul Serviciilor Sanitare (SNSPMS, Școala Națională de

Sănătate Publică și Management Sanitar), Seria C Nr. 023984, 20 iulie 2009 https://www.ghidul.ro/snspms/

INSTAND-WHO -Training Course (IWTC) on Quality Management and Quality Assurance in Health Laboratories, 2003

Laboratory Management Course sub auspiciile International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), organizat de Polish Society of Laboratory Diagnostics (PTDL), Warsaw,

1998

Specialist European în Medicină de Laborator, EuSpLM, Certificat Nr. 2278/2009 https://www.eflm.eu/site/page/a/1305

Atestat Competentă în Proteomică (diagnostic molecular), 2012 www.tdm-dru.ro

Numele și adresa angajatorului
Universitatea „Titu Maiorescu”, Str. Dâmbovnicului Nr.22 Sectorul 4, Codul poștal 040441 București http://www.utm.ro; rectorat@utm.ro

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ universitar, Cercetare biomedicală, Activitate medicală, Comparări interlaboratoareimunologie

Educație și formare

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” Facultatea de Medicină, București, 1971-1977,

Curricula Facultății de Medicină Generală; Medic medicină generală adulți la Spitalul Orășenesc Drăgănești-Olt, Dispensarul de Întreprindere Filatura de Bumbac Drăgănești-Olt, Județul Olt, 1977-1981

Rezident în specialitatea medicină de laborator, 1981-1984; Ordinul Ministerului Sănătății nr. 290/1981,

Certificat Programul de Pregătire din cadrul învățământului Postuniversitar Nr. 6467/1982

Perioada
Bursă de studiu la Cliniques Universitaire Saint Luc din Bruxelles, acordată de Ministerul Belgian de Sănătate Publică, Specializare la Bruxelles, Belgia, 1991-1992

Cursant în străinătate: Establishing traceability and uncertainty of assigned values an assisting participants to assess/estimate their measurement uncertainty, Eurachem Training Course ”A focus for analytical chemistry in Europe”, Istanbul, Turkey, 2011

SPIRALMED Project, Health Physics & Computational Intelligence Lab of Technological Educational Institute of Patras, Greece, 2010

INSTAND-WHO-Training Course (IWTC) on Quality Management and Quality Assurance in Health Laboratories, Düsseldorf, Germany, 17-28 Feb. 2003

Laboratory Management Course, Curs Internațional sub auspiciile International Federation of Clinical chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), organizat de Polish Society of Laboratory Diagnostics (PTDL), Warsaw, Poland, 1998

Cursant în țară: „Cum să elaborăm un proiect european”, organizat de Academia Oamenilor de Știintă 24 feb-11 mai 2016

Cursul Instrumente statistice utilizate în încercările de competentă. Certificat de Absovire Competente pentru Competitivitate Maximă, organizat de Sigma Target, București, Nr. 04/2013

Cursant „Proteomica de la cercetare la clinic㔠– modul bază și modul avansat organizat de Institutul Național de Patologie Victor Babeș București, 6-12 februarie și 21-27 mai 2012, în cadrul Proiectului „Sistem de formare profesională a personalului medical în domeniul noilor tehnologii din sistemul de sănătate (diagnostic molecular)” POSDRU/81/3.2/S/58819 TDM (Atestat)


Cursant în Programul SPIRALMED – Sistem de Perfecționare și Instruire în Terapia și Aplicațiile Laser în Domeniul Medical, Proiect finanțat în cadrul Programului POS DRU/ 40/3.2/G-9545, Fondul Social European, 2009-2010 http://www.amaacongres2009.ro/index.html/articles|details/articleID_70/

Program/SPIRAL/MED.html Cursant „Managementul Serviciilor de Sănătate”, organizat de Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București (CNPDS), pentru Formator în domeniul „Managementul, asigurarea și controlul calității în medicina de laborator”, 2007-2008

Cursant Medicină moleculară, curs postuniversitar organizat de UMF „Carol Davila” din București, 2007

Calificarea / diploma obținută

Invited speaker & chairman la mai mult de 10 congrese internationale

Certificat de membru Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor din București, Nr. B07-3678/1

Specialist european în medicină de laborator, EuSpLM, Certificat Nr. 2278/2009 https://www.eflm.eu/site/page/a/1305

Cercetător științific principal gradul I, confirmat prin Ordinul Academiei de Științe Medicale Nr. 59/2002

Cercetător științific principal gradul II, confirmat prin Ordinul Academiei de Științe Medicale Nr. 759/2000

Doctor în științe medicale, specialitatea Medicina Muncii la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București; tema Lucrării de Doctorat „Contribuții la studiul reactivității imunologice în silicoză”, confirmat prin Diploma de Doctor Ministerul Învățământului Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, Nr. 456/1997

Medic primar imunologie clinică, confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 5294/1997

Competență în Imunologie de laborator, confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 44955/1993

Medic primar Medicină de Laborator, confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 5294/1991

Medic principal în specialitatea Medicină de Laborator, confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 459/1984

Medic personal cu studii superioare, neatestat cercetării știintifice la Spitalul Clinic Colentina, în

Laboratorul de Microbiologie, concurs, confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 290/1981

Diploma de Licență Doctor-Medic, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Nr. 2949/1978

Activități și responsabilități principale
Urmărirea activității angajatilor la Laboratorul Clinic, evaluarea tehnicilor de laborator și validarea metodelor, validarea rezultatelor investigațiilor efectuate în Laboratorul Clinic, estimarea consumului de reactivi în vederea susținerii unei activități continue și eficace a fiecărui angajat al Laboratorului Clinic, instructajul periodic al angajatilor din colectivul Laboratorului Clinic pe teme de bioetică și biohazard, colaborarea cu medicii clinicieni pentru realizarea diferitelor Proiecte de cercetare știintifică în care Laboratorul Clinic este implicat.

Numele și adresa angajatorului
Activitatea medicală integrată în Sectia Medicină de Laborator, Centrul Clinic de Boli Reumatismale

„Dr. Ion Stoia”, Str. Thomas Masaryk, Nr. 5, Sector 2, Codul poștal 020983, București, până la 16 nov. 2016

Nivelul în clasificarea națională sau internațională Sănătate

Aptitudini și competențe personale
Membru în Consiliul Științific al Institutului de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare al Universitătii „Titu Maiorescu” din București https://www.utm.ro/cercetare-stiintifica/institutul-de-studii-cercetare-dezvoltare-si-inovare/

Membru în Consiliul Cercetării Științifice la Universitatea „Titu Maiorescu” https://www.utm.ro/cercetarestiintifica/consiliul-de-cercetare-stiintifica/

Îndrumător pentru studenți an I la Facultatea de Medicină, 2009-2017

Proiecte de cercetare științifică internaționale, subinvestigator

Director/Responsabil/Partener Proiecte naționale de cercetare, 1984-2017

Studii clinice, subinvestigator

Titular Curs postuniversitar Medicină Integrativă la Universitatea „Titu Maiorescu” din București împreună cu Spezialklinik Neukirchen din Germania, acreditat de CMR, București, 2014 http://medicinacomplementarasialternativa.ro/documents/

CursMedicinaIntegrativaUTM2014.pdf Cursul postuniversitar de pefectionare organizat de Universitatea „Titu Maiorescu” în parteneriat cu Asociatia Română pentru Plasmafereza Terapeutică (AMRP), acreditat de CMR, 2014-prezent http://www.plasmafereza.ro

Cursul de Postuniversitar International de Perfecționare în Ozonoterapie organizat de Universitatea

„Titu Maiorescu” în colaborare cu Federația Italiană de Ozonoterapie (FIO), acreditat de CMR, 20102017

https://www.romedic.ro/curs-postuniversitar-de-perfectionare-in-ozonoterapie-0M7916 https://www.romedic.ro/curs-postuniversitar-international-de-perfectionare-in-ozonoterapie-0A8691

Școala de vară - „Calitatea în învățământul medical – de la teorie la implementare” organizată de

Facultatea de Medicină Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Varna, Bulgaria, 2012

Organizator Sesiunea Studenți la Congresul Național de Medicină de Laborator, 2009-2014

Membru în Comisia organizatorică la examenul de licență, 2009-2016

Membru în Comisia de rezolvare a contestațiilor la examenul de licență Facultatea de Medicină, 2011-2016

Membru în Comisia de elaborare a subiectelor și a baremurilor de corectură la examenul de licență Facultatea de Medicină, 2011-2015

Coordonator știintific pentru Lucrări de licentă la Facultatea de Medicină, 2009-prezent

Membru în Comisia de susținere a lucrărilor de diplomă studenți la Facultatea de Medicină, 2011-2018 Elaborarea de Recomandări pentru Programele Europene: Erasmus pentru studentii de la Facultatea de Medicină Universitatea „Titu Maiorescu” https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en Membru în prezidiul la Sesiunea Științifică a Cadrelor Didactice și a Studenților la Universitatea „Titu Maiorescu”, 2011-prezent

Organizator Cercul științific de Fiziologie-Fiziopatologie pentru studenții la Facultatea de Medicină, aprobat de Universitatea „Titu Maiorescu”, Adeverinta Nr. 128/04.02.2010

Membru în Comisia de Colocviu pentru admiterea la Școala Doctorală Domeniul Medicină, 2002-2017

Referent oficial în Comisia de susținere publică Lucrări de Doctorat (UMF „Carol Davila”, UMF „Victor Babeș” Timișoara, Universitatea București Facultatea de Biologie, Universitatea București Facultatea de Chimie), 2003-2017

Membru în Comisii de concurs pentru promovare cadre didactice la Facultatea de Medicină

Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 2001-prezent

Membru în Comisii de examen-promovare în Cercetarea științifică medicală, 2001-prezent

Curs de Conversie Asistenți medicali generaliști în Asistenți medicali de laborator organizat de Școala

Națională de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, București, 2009-2015

Membru corespondent INSTAND, Germania, 2003-prezent https://www.instand-ev.de/

Reprezentant national la Uniunea Europeană a Specialiștilor Medicali (UEMS) Sectia Medicină de

Laborator, 2011-prezent (http://www.uems-slm.org/uems/index.php?id=38)

Coordonator de program manifestări știintifice organizate de Asociatia Medicală Română pentru Plasmafereză (AMRP) din 2015-prezent https://www.medicina.ro/asociatia-medicala-romana-pentruplasmafereza-va-invita-la-cursuri-si-congrese/

Coordonator de program manifestări știintifice organizate de Societatea Română pentru Asigurarea și

Controlul Extern al Calității în Medicina de Laborator (RoEQALM), 2001-prezent http://www.roeqalm.ro/manifestari-stiintifice.html

Îndrumător Lucrări de Doctorat în știinte medicale la Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 2019-prezent

Conducător de cercetare postdoctorală la Academia Română, Institutul de Economie Mondială, 2014-prezent

Colaborator la Radio Vocativ, statie de radio exclusiv online, care emite în Romania, Italia, U.K și Germania. Emisiunea Meloterapia https://radiovocativ.com/, 2020-prezent

Limba maternă
Română

Limbi străine cunoscute
Engleza, Franceza

Înțelegere
Vorbire
Scriere

Ascultare
Citire
Participare la conversație
Discurs oral
Exprimare scrisăAutoevaluare
Autoevaluare

Nivel european (*)

Engleza

Franceza

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

Competențe și abilități sociale
Reprezentant la Uniunea Europeană a Specialiștilor în Medicină (UEMS) pentru Medicina de laborator, 2011-prezent

Reprezentant la Adunarea Generală la Colegiul Medicilor din România (CMR), 2009-2013

Membru/secretar/vicepreședinte/președinte Comisia de Medicină de laborator la CMR, 1997-2001

Membru/secretar în Comisia de Medicină de Laborator din Ministerul Sănătății Publice (MSP), membru 1997-2003; secretar, 2000-2003

Membru în Comisia pentru Standardizarea Metodelor în Laboratorul Clinic din Ministerul Sănătătii, 1997

Membru în Comisia de retehnologizare a Laboratoarelor medicale din Ministerul Sănătătii, 1997

Membru în Comisia pentru Produse Biologice de Uz Uman din Ministerul Sănătătii, 1997

Membru în Comisia de Jurisdicție a Consiliului Național al Colegiul Medicilor din România (CMR), 1997-prezent

Evaluator la Colegiul Medicilor din Municipiul București, pentru dosare cu reclamații erori medicale, 1997-prezent

Capacitate de comunicare dobândită în cursul activității medicale, didactice și de cercetare știintifică

Competențe și aptitudini organizatorice
Director al Departamentului Disciplinelor Preclinice la Facultatea de Medicină, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 2011-2017

Membru în Consiliul Facultății de Medicină, 2011-2017

Șef de Secție Medicina de laborator la Centrul Clinic de Boli Reumatismale “Dr Ion Stoia”, București, 2009-2016 http://www.reumatologiedrstoia.ro/

Șef Laborator Clinic la Spitalul Clinic Colentina, 1997-2001, confirmat prin Ordinul Direcției de Sanătate Publică a Municipiului București Nr. 4670/1997 (concurs), http://www.spitalulcolentina.ro/

Organizator de evenimente științifice sub patronajul Universității „Titu Maiorescu”, sub egida Academiei

de Științe Medicale și a Secției de Științe Medicale a Academiei Române, 2001-2013 Președinte pentru organizarea de diverse evenimente științifice nationale, 1993-prezent

Președinte/Vicepreședinte pentru organizarea de manifestări științifice internaționale desfășurate în țară Președinte/Vicepreședinte pentru organizarea de manifestări științifice regionale/BCLF/Danubiene desfășurate în țară

Membru în Comitetul Științific Internațional al unor evenimente științifice organizate în străinătate

Membru în Comitetul organizatoric pentru evenimente științifice internaționale organizate în țară

Membru în Comitetul organizatoric și/sau științific al unor evenimente științifice naționale

Vicepreședinte Societatea Română de Medicină de Laborator (SRML), 2001-2009

Președinte Societatea Română de Medicină de Laborator, 2009-2013 http://www.srml.ro/

Președinte Societatea Română pentru Asigurarea și Controlul Extern al Calitătii în Medicina de

Laborator (RoEQALM) 2001-2008, secretar general RoEQALM 2008-prezent http://www.roeqalm.ro/

Vicepreședinte Societatea Română de Cercetare a Magneziului, 2009-prezent

Președinte Asociatia Medicală Română pentru Plasmafereza Terapeutică, 2013-prezent

Membru Societatea Română de Sexologie Clinică și Procreere Umană,

2018-prezent http://societatearomanadesexologieclinica.ro/

Membru Societatea Română de Studiu al Chimioterapicelor 2002-prezent

Membru corespondent Uniunea Medicală Balcanică (UMB), 1994-prezent

Membru Comitetul de Conducere al Sectiei Române a UMB, 2016-prezent

Membru Societatea Natională de Imunologie, 1994-prezent http://www.societateadeimunologie.ro/

Membru Comitetul tehnic RENAR, 2016-prezent https://www.renar.ro/ro/

Membru în Comisia de concurs/examen pentru evaluatori/evaluatori șefi RENAR, 2018-prezent

Competențe și aptitudini tehnice

Sustinerea Lucrărilor practice de Fiziologie, Explorări funcționale la Facultatea de Medicină Universitatea „Titu Maiorescu”

Participarea la Programul pentru realizarea schimburilor de experiență în medicina de laborator

Atestat - Formator în Managementul, Asigurarea și Controlul Calității în Medicina de Laborator

(CNPPSS) Adeverința Nr. 9-2932/2009, organizat confirm Ordinului Ministerului Sănătății și Familiei

Nr. 716/2002

Contributie la Educație Medicală Continuă (EMCB), Imunologie în cadrul Colegiului Medicilor din București (CMMB) https://www.emcb.ro/index.php?topic=imun; http://www.autoimun.com/

Șef Departamentului de Imunologie pentru Controlul Extern al Calității la Societatea Română pentru Asigurarea și Controlul Extern al Calității în Medicina de Laborator (RoEQALM), 2008-2017 http://www.roeqalm.ro/

Membru în grupul de evaluatori medicali Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Național de

Management Programe, Comisia de Evaluare a Programului CORINT, subprogramul EUREKA. Competență în introducerea, efectuarea și supravegherea mãsurilor de Management Total al Calității în Medicina de Laborator

Publicații în presa medicală/nemedicală natională, internatională

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului
Operare pe calculator (pachetul Microsoft Office)

WINDOWS OFFICE, WORD, EXCEL, POWER POINT

Cunoștinte ale programelor de analiză statistică Graph Pad, PoopTools, EpiInfo

Cunoștiințe elementare ale aplicațiilor de grafică de calculator (Adobe Illustrator, PhotoShop)

Elaborarea suport de Curs pentru studenții la Facultatea de Medicină, Universitatea „Titu Maiorescu” din București

Publicații medicale online

Conferinte medicale online, 2019-prezent

Publicații în European Hospital Journal https://european-hospital.com/publications/index.html

Alte competențe și aptitudini
Președinte Congresul Național de Medicină de Laborator cu participare internațională, organizat anual

Președinte Simpozionul de Imunopatologie cu participare internațională, organizat anual

Președinte Asociația Medicală Română pentru Plasmafereză, 2014-prezent. Proiect: Prima Conferință Națională cu participare internațional㠄Plasmafereza terapeutic㔠la Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Grant obtinut prin competitie, Proiect finantat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Proiect Nr. 10127/29-07-2011, Contract de finanțare a manifestărilor științifice și evenimentelor asociate Nr. 127M/29.07.2011

Informații suplimentare
Membru în Juriul Internațional de Premiere pentru evaluarea lucrărilor depuse pentru obținerea Premiului oferit de Biosystems cu prilejul Meeting BCLF, 2007-2009

Reviewer - reviste nationale: - Romanian Journal Internal Medicine (PubMed) ISSN 1582-3296,

Fiziologia/Physiology ISSN 1223 – 2076; INFOmedica ISSN 1221-681X

Reviewer - reviste internationale - peste 20 publicatii: European Journal of Clinical Nutrition ISSN 09543007 eISSN 1476-5640; Biologics; Target and Therapy ISSN 1177-5475 (Print), ISSN 1177-5491 (Online); Biochemia Medica ISSN 1330-0962; Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) ISSN 1434-6621 ISSN (Internet) 1437-4331; Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences; Avicenna Journal of Medicine; Medical Journal of Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth; International Journal of Molecular Medicine; Net Journal of Agricultural Science; International Invention Journal of

Medicine and Medical Sciences; International Journal of Rheumatic Diseases; Case Reports in Clinical Pathology (CRCP); African Educational Research Journal; Therapeutic Advances in Chronic Disease

Membru în Colegiul de redacție, reviste naționale acreditate CNCS: Medical Connections/Conexiuni Medicale ISSN 1843-9306 ISSN online 2068-8369; Romanian Journal Internal Medicine (PubMed) ISSN 1582-3296; Fiziologia/Physiology ISSN 1223-2076, B+ code 240; Journal of Clinical Sexology ISSN 2602-0173 ISSN online 2668-0394; INFOmedica ISSN 1221-681X.

Membru în Colegiul de redacție, reviste internationale indexate: Journal of Pediatric Biochemistry ISSN 1309-2359 print, ISSN 1309-2340 online; Journal of Medical Biochemistry ISSN 1452-8258; Biochemia Medica ISSN 1330-0962; Turkish Journal of Biochemistry e-ISSN 1303-929X p-ISSN 0250-4685; Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta YU ISSN 0021-3225.

Afilieri în societăti profesionale internaționale: membru în International Scientific Group of Applied

Preventive Medicine (I-GAP), din 2005-prezent; member of the Scientific Board I-GAP, 2005-prezent

https://i-gap.org/app/dokumente/Berlin_Metabolic_Stress_Folien_CD.pdf

Membru FEMS (Federation of European Microbiological Societies), 2006-prezent

Membru în Board-ul unor Societăți profesionale din străinătate: Comitetul Național de Coordonare LabTestsOnline, 2009-prezent; https://labtestsonline.org/

Secretar general Federația Balcanică de Laborator Clinic (BCLF, Balkan Clinical Laboratory Federation, 2008-2011

Reprezentant național Federația Balcanică de Laborator Clinic (BCLF), 1993-2005

Reprezentant național Federația Internatională de Chimie Clinică și Medicină de Laborator (IFCC-LM) 2001-2009

Reprezentant național Asociația Mondială a Societăților de Patologie Medicală (WASPaLM), 2007-2009

Reprezentant național în Federația Europeană a Societăților de Imunologie (EFIS), 1997-prezent https://efis.org/

Membru corespondent Uniunea Medicală Balcanică, 1995-prezent https://umbalk.ro/

Membru în Board-ul unor Societăți profesionale naționale: Asociația Medicală Română pentru Plasmafereză, cofondator, vicepreședinte, 2012; președinte, 2013-prezent

Societatea Română de Medicină de Laborator (SRML), cofondator în 2001, vicepreședinte 2001-2009; președinte 2009-2013

Societatea Română de Cercetare a Magneziului, (SRCM), membru în Consiliul Director din 2003, vicepreședinte, 2009-2012

Asociația Româno-Americană de Medicină de Laborator (AMELAR), cofondator, trezorier 2000-2003 Societatea Română de Laborator Clinic (SRLC), cofondator, 1993; vicepreședinte, 1993-1997; președinte, 1997-2001

Societatea Natională de Imunologie (SNI), 1994-prezent; secretar imunologie clinică, 1997-2000 Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică (SRAIC), 1991-prezent.

Membru în Board-ul unor Fundații profesionale naționale: Fundația de Laborator Clinic „Marcela

Zamfirescu Gheorghiu”, cofondator, președinte 1997-2001

Fundația de Medicină Intern㠄Nicolae Gh. Lupu”, cofondator, 1992-prezent

Fundația pentru Dezvoltarea Alergologiei și Imunologiei Clinice „Ervant Seropian”, cofondator, 1992; vicepreședinte, 1992-1995

Fundatia Societatea Română pentru Asigurarea și Controlul Extern al Calității în Medicina de Laborator (RoEQALM), cofondator, președinte, 2001-2009; secretar general, 2009-prezent

Afilierea la diverse Societăți și Organizații științifice naționale: Asociația Grupul de Studiu al Medicinei

Integrative, 2012-prezent

Alianța pentru Sănătate, 2011-prezent

Societatea Română de Științe Fiziologice (afiliată FEPS și IUPS), 2010-prezent

Asociația Societatea Științifică Română de Oxigen-Ozono-Terapie, 2009-prezent

Asociația de Medicină Anti-Aging (AMAA), 2007-prezent

Asociația de Medicină de Laborator din România (AMLR), 2015-prezent

Societatea Română de Microbiologie (SRM), 2004-prezent

Societatea Română pentru Studiul Chimioterapicelor (SRSC), 2000-prezent

Asociatia Română de Imuno-Dermatologie, 2017-prezent

Publicații 4 cărți publicate sub egida Societatea Română pentru Asigurarea Calității și Control Extern în Medicina

de Laborator (RoEQALM) la edituri nationale http://www.roeqalm.ro/carti-publicate.html 20 cărți publicate la edituri nationale

3 cărti publicate la edituri internationale

22 capitole de cărți publicate la edituri nationale

6 capitole de cărți publicate la edituri internationale

peste 180 lucrări știintifice publicate în reviste indexate ISI și în Baze de Date Internaționale (BDI) peste 70 lucrări științifice comunicate la Congrese cu rezumatul publicat în reviste ISI peste 160 articole publicate în reviste recunoscute CNCS http://www.cncs-nrc.ro/

peste 400 comunicări științifice sustinute la Congrese și Conferințe Naționale cu participare internațională cu rezumatul publicat în volume cu ISSN/ISBN indice Hirsch 20 ISI Thomson Reuters

https://www.researchgate.net/profile/Manole_Cojocaru 31.37

https://scholar.google.com/citations?user=mmGMTNwAAAAJ&hl=en citări 1.659 h-index 20 i10-index 45

https://independent.academia.edu/ManoleCojocaru

http://old.ad-astra.ro/whoswho/view_profile.php?user_id=2740&lang=ro

Premii acordate în străinătate: Premiul Lundbeck, I M Cojocaru, M Cojocaru, R Tănăsescu, C Burcin, A Atanasiu, A C Mitu, I Iliescu L Dumitrescu - Some clinico-immunological aspects in patients with ocular myasthenia gravis associated with inflammatory bowel disease: 40th Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education in conjunction with the 6th Congress of the Romanian Society of Neurology, Sinaia, 2008

Premiul EFNS, I M Cojocaru, V Uscătescu, C Mușuroi, M Botezat, Alexandra Oprișan, Alina Druță - Study of total homocysteine levels in type 2 diabetic patients with silent brain infarction. 7th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Helsinki, Finland, 2003

Premiul “Roger Boeckx Memorial Award” acordat de International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (IATDMCT), M Cojocaru, I M Cojocaru - Study of anti anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in patients with Wegener’s granumomatosis after Trimethoprim/Sufametoxazol,

7th Congress IATDMCT, Washington, 2001

Premii acordate în țară: Diploma de Excelentă, Centrul Socio-Cultural J.L. Calderon, București, 2016 Premiul de Excelentă Gala Medica Academica & British Medical Journal – ediția în limba română, 2013 https://medicaacademica.ro/prof-dan-enescu-prof-alexandru-vlad-ciurea-si-presedintele-cnas-cristianbusoi-premiati-la-gala-medica-academica-british-medical-journal-editia-in-limba-romana/

Laureat la Gala Premiilor Viata Medical㠄Trofeul de Cristal”, pentru cercetările originale, studiile, comentariile și lucrările apărute în săptămânalul „Viața medicală”, care au contribuit la succesul publicistic al revistei, la mai buna informare științifică a cititorilor și la perfecționarea pregătirii profesionale a medicilor. Gala „Viața Medicală”, București, 2011.

https://www.medicalmanager.ro/a-avut-loc-gala-premiilor-viata-medicala/

Diploma de Excelență acordată de Universitatea de Medicină și Farmacie din Oradea, mai 2011

Premiul Consiliul National al Cercetării Știintifice, C Gurban, I Zosin, F. Sfrijan, M Cojocaru, H Vermeșan, D Vermeșan, I Săvescu, I Radulov, D Drugarin, V Erdelean – The OPG/sRANKL system

and the low bone mineral density in postmenopausal steoporosis. Acta Endocrinologica (Buc), 2009; V:

27-40. ISSN 0987

Premiul „Prof. Dr. Constantin Voiculescu” conferit de Societatea Română de Medicină de Laborator pentru cea mai bună lucrare de cercetare științifică în domeniul medicinii de laborator, D M Simion, M Cojocaru – Endothelial cell and the valvular pathology, Al 17-lea Congres Național de Medicină de

Laborator, Al 5-lea Congres Național al Asistenților Medicali de Laborator, Al 4-lea Simpozion de Imunopatologie, Târgu Jiu, 2010

Premiul „Prof. Dr. Constantin Voiculescu” conferit de Societatea Română de Medicină de Laborator pentru cea mai bună lucrare de cercetare științifică în domeniul medicinii de laborator, I. Siloși, M. Cojocaru, A E Mușetescu, I M Cojocaru, E Mirancea, C A Siloși, V Pădureanu, S Rogoz – Considerations on leptin role in the pathophysiology of autoimmune diseases. Al 7-lea Congres de

Medicină de Laborator cu participare internațională, București, 2008

Premiul „Prof. Dr. Constantin Voiculescu” conferit de Societatea Română de Medicină de Laborator pentru cea mai bună lucrare de cercetare științifică în domeniul medicinii de laborator, C Gurban, M Cojocaru, F Sfrijan, C Ceacli, G Tănăsie, S Anghel, R Horhat, D Drugărin – Complexul RANKL/OPG și estradiol în remodelarea osoasă în osteoporoza postmenopauză. Al 6-lea Congres de Medicină de Laborator cu participare internațională, Sibiu, 2007

Premiul „Prof. Dr. Constantin Voiculescu” conferit de Societatea Română de Medicină de Laborator pentru cea mai bună lucrare de cercetare științifică în domeniul medicinii de laborator, A Stanciu, M. Cojocaru, A. Cosson, P Lepelley - The use of flow cytometry in diagnosis of paroxysmal noctural hemoglobinuria. Al 5-lea Congres de Medicină de Laborator cu participare internațională, Brașov, 2006 Distincții acordate în străinătate: Most Notable Intellectual of 2008

Man of the Year-2001

American Biographical Institute, Inc. The World Medal of Freedom, 2006, 2007

Distincții acordate în țară: Diploma de Onoare cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Nurselor cu tema „Mediul optim de lucru, factor primordial în asigurarea calității îngrijirii pacienților” pentru întreaga activitate desfășurată în sprijinul promovării și dezvoltării nursingului în România, București, 2007 Diploma de Onoare acordată de Confederația Națională a Femeilor din România pentru activitatea în munca de ocrotire a sănătății și a educației pentru sănătate - 7 aprilie 1998

Anexe
Lista Proiectelor de cercetare știintifică nationale (peste 40)

Lista publicatiilor științifice în reviste cotate ISI, BDI

Enciclopedia personalităților din România, București, 2006

Conf. univ. dr. CȘ I Manole Cojocaru

Data: 27. 07. 2020

sus

Echipa

Echipa care face posibila realizarea duminica de duminica a emisiunilor este compusa din :

Gheorghe Giurgiu   www.giurgiugheorghe.ro

Prof. Dr, Manole Cojocaru     CV

Prof. Dr. Delia Nica Badea     CV

Prof. Dr. Corneliu Zeana         CV

Dr. Manuela Amuzescu           CV

Poeta Claudia Voiculescu        CV

Kinetoterapeut  Raluca Barbulescu    CV

Prof. Dr. Georgeta Sinitschi     CV

Prof. Dr. Ioana Soare        CV

Dr. Elena Armenescu         CV

      Irina Rosca                  CV  

 

sus

Contact

Email : deniplant@gmail.com

Tel & Whatsapp  : +40744827881

 

 

sus